PROJECTE : el jardí de l’escola

L’escola està de canvis! Quatre cursos enrere vam iniciar un procés de reflexió en relació a la tasca docent a la primera infància. Sense oblidar tot allò que havíem après dia a dia en tots els nostres anys de pràctica, sentíem que era hora d’innovar. Vam parlar, debatre, cercar informació i documentació, realitzar intercanvis amb d’altres escoles, assistir a jornades i fer formació. Tot plegat ens ha anat conduint cap un nou model d’escola.  Continua llegint