Concepte d’infant

L’ infant és un subjecte de drets. És un ésser competent en desenvolupament, dotat de capacitats, actiu i creatiu, preparat per descobrir les seves possibilitats cognitives, psíquiques, afectives i socials amb l’acompanyament dels adults i altres infants que l’envolten.

Els nens i les nenes desenvolupen les seves capacitats  tot interactuant amb el món que els envolta  i  l’activitat que despleguen i experimenten.