El menjador i descans

Les situacions de la vida quotidiana ens marquen el ritme del dia a dia ja que estan relacionades amb aquelles necessitats  biològicament bàsiques pels infants, com el menjar, el descans i les estones de higiene personal. És per això que són fonamentals pel creixement i desenvolupament dels infants.

Són estones plenament educatives en les que cada nen i nena aprèn tota una sèrie de coneixements globalitzats a través de la relació que estableix amb l’entorn i els lligams amb les persones que l’acompanyen.

Són les situacions quotidianes que l’ajuden a construir les seves representacions mentals compartides amb l’adult, li permeten anticipar el què vindrà, conèixer les expectatives dipositades en la seva actuació, a prendre la iniciativa i poc a poc anar-se fent més autònom.

Per això totes aquestes situacions diàries i quotidianes cal que siguin viscudes relaxadament, en un ambient plàcid i agradable amb l’acompanyament afectiu de l’adult.

Tant en l’estona del dinar com en la de descans  i la del joc, prevaldrà el valor del respecte a l’Infant i a les seves necessitats i interessos.