Els ambients

El curs 2015-2016 la nostra  escola bressol es va convertir  en una escola d’ AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ on els infants troben el temps i la llibertat per explorar, manipular i expressar-se. Curs a curs hem revisat el projecte i valorat el mètode, partint de l’observació sistemàtica dels espais i del joc dels infants i la nostra pràctica educativa. Hem comprovat com anaven canviant els interessos dels infants i hem realitzat els canvis necessaris per adequar-nos a ells.  

Cadascuna de les sis  estances de l’escola és referència per a un grup d’infants, i està conduïda per una educadora referent.

Les estances dels més petits (lactants, maternals, i caminants) i el jardí estan organitzades en micro-espais (racons de joc)  on se’ls ofereixen diversitat de materials que es van renovant o canviant  segons el seu estat o segons el interessos dels nens i nenes.

Aquests materials estan triats amb cura, en funció de l’edat a qui van destinats i per les possibilitats de joc que ofereixen.

Les tres estances i l’espai exterior que ocupen els grups de grans s’han organitzat en ambients de joc.

Els ambients són espais diferenciats pensats i preparats pel joc.

La participació dels infants en els ambients parteix de la lliure circulació entre les estances i el jardí, així com en la interrelació i interacció dels diferents grups.

 Les mestres no dirigeixen ni programen les experiències dels infants. Elles preparen l’ambient pensant en els objectius, tenint cura dels objectes i materials usats, dels diferents elements de joc destinats a treballar uns continguts concrets, i fan l’acompanyament oferint-los seguretat física i emocional. Preparen l’ambient i el mantenen, col·loquen les provocacions que volen presentar i garanteixen l’harmonia i la qualitat del joc.

Estem convençudes que els ambients estimulen  la curiositat i espontaneïtat naturals i afavoreixen que els infants creixin segurs de si mateixos. Els diferents espais preparats els permeten experimentar amb el món i transformar-lo en quelcom que tingui sentit per a ells.

Els nens i les nenes per jugar  en els ambients han de prendre la important decisió :  on anar.

Trien lliurement segons els seus interessos i s’autoregulen quan l’espai triat està massa ocupat, havent-se  reduït  molt  i molt els conflictes dins el grup d’infants.

Cada matí, al tancar la porta del carrer, s’obren les portes de les aules que donen accés a l’espai exterior, el jardí,  i així poden accedir a qualsevol dels quatre ambients preparats: LA CASETA, EL TALLER, l’OBRADOR  I EL JARDÍ. Quan la climatologia impedeix el joc a l’exterior  s’afegeix  la sala  gran com un ambient.