La funció de l’escola bressol

L’escola bressol és un context educatiu que ofereix als infants acompanyament  en la descoberta de l’entorn i en el procés cap a una progressiva autonomia, respectant els diferents ritmes maduratius de cada nen i nena  i evitant la sobreestimulació.

Però no hem d’oblidar que també és un servei per a les famílies que no poden ocupar-se dels seus fills part del dia, a causa  de la seva activitat laboral i professional.

D’altra banda la bressol ha d’oferir suport a les famílies  en l’educació dels seus fills evitant emetre judicis, ni alliçonaments,  respectant la  diversitat cultural i religiosa, les diferents opcions de vida i els diferents models de família. Cooperant i compartint per establir una relació de confiança.

L’escola ha de ser oberta i participativa i ha de convidar a tota la comunitat educativa a implicar-se i expressar-se lliurement, fonamentant-se en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.

A l’escola bressol els nens i nenes són atesos en les seves necessitats bàsiques, formen  part d’una xarxa de relacions on juguen  per aprendre,  essent els veritables  protagonistes del seu aprenentatge, en un ambient amable i segur, sentint-se estimats i respectats.