L’educació dels infants

L’educació dels infants ha de contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, emocional, social i moral dels nens i les nenes, d’una manera globalitzada, afectiva i significativa.

El dia a dia

L’educació ha de permetre que els infants desenvolupin la seva identitat, la capacitat crítica, l’empatia i capacitat de decidir, per tal de poder exercir la seva llibertat, tolerància, empatia i solidaritat.