Projectes transversals

Tot i que a l’escola es segueix la metodologia dels ambients no s’han deixat de treballar  els diferents projectes relacionats amb les festes tradicionals,  amb el llenguatge oral i musical i aquells projectes que es porten a terme amb la participació de les famílies, com és el conte i el teatre.

Aproximadament cada més  les educadores preparen un conte, una audició, treballen els poemes i la dansa, a partir de diferents recursos (imatges, titelles, ombres xinesques, llums, audiovisuals, música en viu …) .

Es programen aquestes activitats al menys un dia a la setmana. Depenent de l’activitat, és una sola educadora la que convida a l’hora del conte o l’audició a la sala d’estar, un cop ha tancat l’ambient del que era responsable.  Escolten el conte o l’audició aquells infants que hi senten iterés i la resta pot seguir jugant en els ambients oberts.

Quan l’activitat preparada  exigeix més d’una educadora es tanquen els ambients necessaris. Procurant que sempre quedi algun ambient obert per tal que els infants puguin triar. Generalment el dia destinat a aquestes activitats és els divendres i gairebé tots els infants hi volen participar.

Tanmateix algunes vegades són les famílies les que venen a l’escola per explicar un conte que els infants grans  escolten a la sala tots junts mentre es manté un ambient obert i els infants dels grups petits ho escolten a la pròpia estança. Si bé de mica en mica els grups de grans i petits comparteixen més activitats comuns a la sala.