Una escola d’ambients lliures.

Al començar el curs 2011-2012 Ginesta comptava amb un equip educador  força veterà i cohesionat i canviava de direcció.

Feia forces cursos que  a l’escola es treballava a partir d’un calendari setmanal distribuït  per àrees curriculars, tot programant activitats diàries relacionades amb cada àrea. Tal vegada que s’organitzaven activitats en relació als diferents eixos transversals.

L’equip havia elaborat les unitats didàctiques que es treballaven a l’escola  a partir del currículum d’infantil que ja aleshores havia estat substituït pel nou currículum d’infantil  primera etapa (0-3) del 2010.

La direcció va proposar a l’equip dedicar un temps setmanal  per anar coneixent  el nou currículum  vigent,  a partir de les orientacions publicades i així es va anar fent.

Tal i com anàvem llegint i comentant cada punt del document entravem en debats que ens convidaven a la reflexió.

Aturar-nos a  reflexionar sobre diverses  qüestions  importants va fer que conceptes i idees que  teníem preconcebudes entressin en crisi,  i donessin pas a d’altres de noves. Entre elles el concepte d’infant, d’educació, de la tasca educativa, de  la funció de l’escola bressol, de l’actitud i funció de les persones educadores, de la importància de la vida quotidiana i la importància de la família …

 Així va ser com de mica en mica ens vam anar obrint a la idea de renovació i innovació de la nostra escola .

El curs 2011-2012 vam  seguir utilitzant la mateixa metodologia que cursos anteriors però mentre tant anàvem construint i establint una nova idea d’escola, sense desmerèixer allò que fins aquell moment havíem estat treballant. Tant sols volíem  millorar. Volíem oferir una escola de qualitat.

Tot assolint el nostre nou model d’escola: “Escola d’ambients de lliure circulació”

Vam arribar al consens en alguns punts clau:

Concepte d’infant

L’educació dels infants

La funció de l’escola bressol

Actitud i funció de les persones educadores

Els ambients

El menjador i el descans

Projectes transversals